Bij het werken met gevaarlijke stoffen is gasmeten een belangrijk onderdeel als het gaat om het vaststellen van de risico’s.

Om een goede meting te kunnen uitvoeren is kennis van het gedrag van stoffen even belangrijk als het kunnen omgaan met (de juiste) gasmeetapparatuur. Vaak worden metingen gedaan onder verschillende omstandigheden, bijvoorbeeld bij een bodemsanering en/of in een besloten ruimte. Ook de weersomstandigheden zijn niet altijd hetzelfde. Dit vraagt niet alleen gedegen kennis van de meetapparatuur maar ook van het juist kunnen interpreteren van de meetresultaten.

Bent u degene die wordt gebeld als uw medewerker tijdens het meten een afwijking constateert?
Kunt u wel wat meer informatie, kennis en ervaring gebruiken dan de basis opleiding u ooit verschafte? Heeft u eerder een opleiding gasmeten gedaan maar is het tijd voor opfris en actualisatie?

In onze ééndaagse opleiding leert u de gevaren van verschillende (vaak) voorkomende gevaarlijke stoffen, de werking van verschillende gasmeetapparaten en voert u in de praktijk verschillende metingen uit zoals een LEL meting (EX), een zuurstof meting (OX), en verschillende metingen naar het vóórkomen van giftige gassen en dampen (TOX).

Na afloop van de opleiding bent u in staat om de juiste gasmeetapparatuur in te zetten voor de verschillende soorten metingen, de meetgegevens op een juiste manier te interpreteren als ook de correcte maatregelen te nemen om een veilige werkomgeving te realiseren.

Basiskennis van gasmeetapparatuur is een voorwaarde.

De opleiding wordt afgesloten met een verklaring van deelname (credit card formaat) en wordt zowel als open inschrijving als in company aangeboden.

Opleidingsdata

oktober 2018

12okt08:30 16:30 Gasmeten voor professionals

december 2018

07dec08:30 16:30 Gasmeten voor professionals

  • opgave i.v.m. lesmateriaal
    Als de deelnemer op een later moment wil starten dan nemen wij contact met u op.
  • Let op! Bij opleiding VCA graag hierboven aangeven of men VCA-Basis of VCA- VOL wil volgen
  • Wij verzenden digitale facturen. Wij verzoeken u hier het e-mailadres op te geven waar de factuur naar toe gestuurd kan worden.
    Wij geven 3 tot 4 maal per jaar een nieuwsbrief uit met informatie over o.a. het vakgebied waarin we werken en de data van geplande opleidingen.
  • Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met ons privacybeleid.