Handboek BRL 100

Alle bedrijven die zich bezighouden met koeltechnische activiteiten, moeten beschikken over het certificaat F-gassen. Om dat certificaat te krijgen, moet aan de beoordelingsrichtlijn BRL 100 worden voldaan. Een van de eisen is het opstellen van een handboek waarin de processen en werkzaamheden van het bedrijf zijn vastgelegd. Onze collega Sonja van der Ham kan daar…

Lees verder!

Ontruimingsoefening in het theater

Net als veel andere bedrijven moeten ook theaters regelmatig een ontruimingsoefening doen. Dat dit moet gebeuren met een volle zaal is lastig, want een ontruimingsoefening is geen fijne onderbreking van een voorstelling. Maar wat nou als de ontruiming een onderdeel is van de voorstelling? Dit briljante idee ligt aan de basis van de voorstelling Sirene,…

Lees verder!

Programma “Veilig gedrag op de werkvloer”

Veel ongelukken zijn te voorkomen als mensen elkaar aanspreken op onveilig gedrag. Hoe doe je dat op een effectieve manier? Hoe zorg je als leidinggevende dat mensen bewust met veiligheid omgaan? En als een collega jou op je gedrag aanspreekt, hoe ga je daar dan mee om? Veiligheidsconcept MCM b.v. heeft samen met Drielink Coaching…

Lees verder!

Wat betekent CROW 400 voor u?

In juni verscheen de CROW publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’. Deze publicatie is dé richtlijn voor het bepalen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s en de beschermende maatregelen die GWW-bedrijven daarbij moeten nemen. De impact van de nieuwe richtlijn is groot: veiligheidsmaatregelen kunnen immers grote kosten met zich meebrengen. En ook voor opleidingsbureaus en…

Lees verder!

5 oktober 2017 Beursvloer

Op donderdagmiddag 5 oktober is de negende editie van Beursvloer Woerden. De beursvloer geldt als hét ontmoetingsevenement voor bedrijven en maatschappelijke organisaties in Woerden. Partijen die elkaar buiten de beursvloer niet zo gauw ontmoeten, sluiten verrassende matches met voor beide partijen toegevoegde waarde. Geld is taboe! Er wordt gehandeld in kennis en kunde, diensten, helpende…

Lees verder!

CROW 400 update augustus

Op donderdag 24 augustus 2017 was er CROW bijeenkomst voor opleiders m.b.t. CROW 400. Uiteraard was Veiligheidsconcept MCM b.v. hierbij aanwezig. Met betrekking op de publicatie CROW 400 is meegedeeld dat er per 1 januari 2018 een tweede druk verschijnt, iedereen die tot dan toe al een boekje heeft besteld, ontvangt gratis van de CROW…

Lees verder!

Update rekentool CROW 400 en examen DLP-R

Rekentool Bepaling veiligheidsklasse CROW had de verwachting eind juli 2017 live te kunnen gaan met de nieuwe rekentool Bepaling veiligheidsklasse, maar helaas blijkt de nieuwe rekentool nog niet aan de eisen te voldoen. De nieuwe tool komt nu uiterlijk 1 november 2017 beschikbaar. Examen DLP-R CROW wil de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en het examen DLP-R uitgebreid van tevoren…

Lees verder!

CROW 400, hoe gaan wij er mee om….

Nu de CROW 400 is verschenen is duidelijk dat er veel zal kunnen gaan veranderen in bodemsaneringsland. Vooralsnog is duidelijk dat er een overgangstermijn is van een jaar, DLP diploma’s die geldig zijn tot 1 juli 2018 blijven dat dus in principe ook. Alle goed opgeleide DLP (daar bedoelen we degenen mee die ooit een drie-daagse opleiding…

Lees verder!

Baggeren in verontreinigde bodem

Eens per maand organiseren wij voor onze medewerkers een kennissessie. Regelmatig vragen wij onze relaties om te komen vertellen over een specifiek onderwerp waarover we meer te weten willen komen. Onlangs was Geert van der Zouwen van C.M. Baars & Zn. uit Nieuwland te gast om onze kennis over baggerwerkzaamheden in verontreinigde bodem te verdiepen.…

Lees verder!

“Hier wordt iedereen beter van.”

Ruben Koning is als KAM-coördinator en bedrijfsleider milieu verantwoordelijk voor de veiligheidsopleidingen van het personeel van Bunnik Groep uit Nieuwerbrug. Dankzij de samenwerking met Veiligheidsconcept MCM bv heeft hij daar bijna geen omkijken naar.

Lees verder!

E-learning BHV

Elke werkgever is verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te regelen en moet goed voorbereid zijn op ontruimingen, brand en ongevallen. Veiligheidsconcept MCM bv gelooft in BHV-trainingen op maat, afgestemd op de organisaties waarvoor we werken. Voor de FNV zetten we daarom e-learning in. Veron Hofman: “FNV gaat verhuizen en dat betekent dat ook de BHV-ers verhuizen. Mensen…

Lees verder!

R uit de CROW 400?

In de conceptteksten voor de nieuwe publicatie CROW 400 zijn reprotoxische stoffen niet langer maatgevend voor de indeling in veiligheidsklassen. Hoewel dit aansluit bij de geldende wetgeving, is het op basis van de risico’s wat ons betreft een moeilijk te begrijpen keuze. Als we in het kader van verontreinigde bodem spreken over gevaarlijke stoffen dan…

Lees verder!

Wijzigingen Arbobesluit bouwproces

Vorige week is er een aanpassing doorgevoerd in het Arbeidsomstandighedenbesluit, met name op het onderwerp bouwproces. Zo is bijvoorbeeld de definitie van opdrachtgever verruimd, en worden verontreinigde bodem en onderzoeken nadrukkelijker benoemd. De aanpassing is per 01-01-2017 van kracht. Wij zijn blij met deze aanpassing! Download hier : Staatsblad 15 december bouwprocesbepalingen Tabel overzicht aanpassingen…

Lees verder!

Visie op de CROW 400

Voor iedereen die in of met verontreinigde bodem werkt is de CROW 132 een belangrijke publicatie. Afgelopen maand plaatste CROW het concept van de nieuwe versie, de CROW 400, online. Iedereen kon zijn mening geven. Ook wij hebben deze eerste versie van de nieuwe norm zorgvuldig bekeken. Schadelijk voor de mens Een belangrijke wijziging in…

Lees verder!

Kanker door schadelijke stoffen

Wie met schadelijke stoffen werkt, weet dat hij zich moet beschermen. Blootstelling aan gifstoffen kan kanker veroorzaken. Maar hoe werkt dat precies? In samenwerking met Loko Cartoons ontwikkelden we een aantal afbeeldingen om dat uit te leggen. De cartoons laten zien hoe een schadelijke stof door o.a. je lever en nieren wordt afgebroken en wat…

Lees verder!

Omdat elke seconde telt

Bij reanimaties telt elke seconde. Hoe langer het duurt voordat iemands hart weer klopt, hoe groter de kans op blijvende schade. Hulpdiensten zijn lang niet altijd als eerste ter plaatse als iemand een hartstilstand krijgt. Om te zorgen dat er toch zo snel mogelijk gereanimeerd wordt, roepen regionale ambulancediensten via Stichting Hartslag voor Nederland de…

Lees verder!

Commentaar tervisielegging CROW 400

Het team van Veiligheidsconcept MCM b.v. heeft met een aantal experts om de tafel gezeten en de ter visie liggende CROW 400 gereviewed. In deze werkgroep is de concept publicatie van het nodige commentaar voorzien. Hieronder treft u een stukje aan uit het begeleidend schrijven dat is verzonden. “Geachte leden van de werkgroep, Hierbij sturen we u onze…

Lees verder!

CROW 400 (vervanging CROW 132 en 307)

Met het oog op de nieuwe CROW 400 (vervanging CROW 132 en 307) hebben wij eerder vermeldt dat de opleidingen DLP. DLP herhaling en OPM nog niet definitief waren.  Het is inmiddels bekend dat de nieuwe CROW 400 publicatie is uitgesteld tot mei 2017. De genoemde lesdata op onze website gaan gewoon door! Voor meer informatie kunt…

Lees verder!

Zorg voor veilige adembescherming

Adembeschermingsmiddelen zijn onmisbaar voor iedereen die in een ruimte met gevaarlijke of giftige stoffen moet werken. Om de juiste werking, en daarmee de veiligheid, te kunnen garanderen moet u er echter wel voor zorgen dat de verschillende onderdelen van hetzelfde merk zijn. De adembeschermingsmiddelen bestaan vaak uit een masker, een aanblaasunit en filters. De aanblaasunit,…

Lees verder!

Foto’s asbest in bodem

In onze vorige nieuwsbrief vroegen we jullie om ons foto’s met voorbeelden van asbest in bodem toe te sturen. Bedankt voor alle inzendingen. De winnaars van de cadeaubonnen van Bol.com zijn: Frans Verbeij van Kruiswijk Groep B.V., Bram Ramroep van Bamma Infra & Milieu B.V., Peter Louwerens van Daallin B.V. en Henk Onderstal van KOVA…

Lees verder!

Nieuwe NEN-norm vluchtwegaanduidingen

Nieuwe NEN-norm vluchtwegaanduidingen Sinds 2012 is er op nationaal, Europees en internationaal niveau één norm voor veiligheidssymbolen. Deze is door Nederland overgenomen als de NEN-EN-ISO 7010. Sinds 2015 is deze norm opgenomen in het bouwbesluit en dat heeft gevolgen voor onder andere vluchtwegaanduidingen. In alle nieuwe gebouwen moet de nieuwe norm gehanteerd worden. In oudere…

Lees verder!

‘De les vloog voorbij’

Voor de DLP van BAM organiseerde Veiligheidsconcept MCM bv onlangs verschillende trainingen. Tijdens een praktijkdag besteedden we aandacht aan asbestherkenning en gevaarlijke stoffen in de lucht. Projectleider Michel Nooij: “De reacties waren heel positief. Dit gaan we vaker doen.” Michel Nooij is teamleider bij BAM-DLP. Op zijn initiatief werd Veiligheidsconcept MCM ingehuurd om invulling te…

Lees verder!