Zijn we beter af zonder vuurwerk?

Wellicht klinkt dit heel raar uit de mond van uw veiligheidskundige, maar zijn we zonder vuurwerk beter af?? Ja, ik snap het, het is slecht voor het milieu, zonde van het geld, dat kunnen we toch wel beter besteden, levensgevaarlijk, heel naar voor dieren, allemaal argumenten die mij erg aanspreken en die ik echt wel…

Lees verder!

Risico inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

Wanneer je wilt werken aan het voorkomen van ziek worden op het werk of het voorkomen van ongevallen, moet je wel weten waar je risico’s zitten. Het doen van een risico-inventarisatie helpt daarbij. Er zijn veel manieren om een risico-inventarisatie uit te voeren variërend van zeer uitgebreid tot (veel te) beperkt, maar wat je ook…

Lees verder!

Nieuw – Viper

Sinds 1 augustus jl. werken we bij VC MCM voor de administratie rondom opleidingen met het programma Viper. Dat betekent dat wanneer je surft en besluit een opleiding bij ons te willen volgen, inschrijving direct via de website kan plaatsvinden. Er volgt ook automatisch een bevestiging van inschrijving, de gegevens worden automatisch verwerkt en nog…

Lees verder!

Schema’s DLP

Vanaf vandaag op onze website www.vcmcm.nl bij Opleidingen een aantal schema’s die verduidelijken hoe volgens de CROW 400 de opleiding tot DLP, R-DLP en de bijbehorende examens in z’n werk gaan. We kregen er heel veel vragen over en verwachten dat de schema’s in één oogopslag inzicht geven hoe je DLP of R-DLP wordt volgens…

Lees verder!

Cartoon

Regelmatig wordt ons gevraagd om toe te lichten hoe dit of dat moet volgens de regels. Terwijl het uiteindelijk daar niet om gaat. Het gaat er juist om dat je het doel haalt dat de regels hebben. Degenen die bij ons een training volgen of hebben gevolgd weten dat we altijd aangeven dat de Arbowet…

Lees verder!

Veilig omgaan met explosieven bij grondwerkzaamheden

Waar in de grond gewerkt wordt, kan het gevaarlijk worden. Niet alleen chemische verontreiniging en asbest zijn een potentieel risico voor grondwerkers, ook explosieven uit de Tweede Wereldoorlog worden soms op bouw- en graaflocaties aangetroffen. Daar moet voorzichtig en deskundig mee worden omgegaan. OCE staat voor Opsporing Conventionele Explosieven, en het basisdiploma OCE is verplicht…

Lees verder!

Veiligheid en gezondheid in nieuwe wet kinderopvang

Per 1 januari 2018 is de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) ingegaan. Het doel is onder meer om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren. Veiligheid en gezondheid is een belangrijk thema binnen deze wet. De eisen die worden gesteld aan het veiligheidsbeleid op de kinderopvang en peuterspeelzaal, zijn aanzienlijk verhoogd. Kinderopvanglocaties dienen zich…

Lees verder!

Verkeersexamen Veiligheidsconcept MCM

Op 18 januari verzamelde het personeel van Veiligheidsconcept MCM zich in het theorielokaal van Auto en Motorrijschool HANS voor een herhaling van het theorie-examen. De een vol vertrouwen, de ander toch wat onzeker over de eigen kennis van de verkeersregels. Dat laatste bleek niet helemaal onterecht. Gelukkig was het examen niet ‘voor het echie’. Het…

Lees verder!

Handboek BRL 100

Alle bedrijven die zich bezighouden met koeltechnische activiteiten, moeten beschikken over het certificaat F-gassen. Om dat certificaat te krijgen, moet aan de beoordelingsrichtlijn BRL 100 worden voldaan. Een van de eisen is het opstellen van een handboek waarin de processen en werkzaamheden van het bedrijf zijn vastgelegd. Onze collega Sonja van der Ham kan daar…

Lees verder!

Ontruimingsoefening in het theater

Net als veel andere bedrijven moeten ook theaters regelmatig een ontruimingsoefening doen. Dat dit moet gebeuren met een volle zaal is lastig, want een ontruimingsoefening is geen fijne onderbreking van een voorstelling. Maar wat nou als de ontruiming een onderdeel is van de voorstelling? Dit briljante idee ligt aan de basis van de voorstelling Sirene,…

Lees verder!

Programma “Veilig gedrag op de werkvloer”

Veel ongelukken zijn te voorkomen als mensen elkaar aanspreken op onveilig gedrag. Hoe doe je dat op een effectieve manier? Hoe zorg je als leidinggevende dat mensen bewust met veiligheid omgaan? En als een collega jou op je gedrag aanspreekt, hoe ga je daar dan mee om? Veiligheidsconcept MCM b.v. heeft samen met Drielink Coaching…

Lees verder!

Wat betekent CROW 400 voor u?

In juni verscheen de CROW publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’. Deze publicatie is dé richtlijn voor het bepalen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s en de beschermende maatregelen die GWW-bedrijven daarbij moeten nemen. De impact van de nieuwe richtlijn is groot: veiligheidsmaatregelen kunnen immers grote kosten met zich meebrengen. En ook voor opleidingsbureaus en…

Lees verder!

Baggeren in verontreinigde bodem

Eens per maand organiseren wij voor onze medewerkers een kennissessie. Regelmatig vragen wij onze relaties om te komen vertellen over een specifiek onderwerp waarover we meer te weten willen komen. Onlangs was Geert van der Zouwen van C.M. Baars & Zn. uit Nieuwland te gast om onze kennis over baggerwerkzaamheden in verontreinigde bodem te verdiepen.…

Lees verder!

“Hier wordt iedereen beter van.”

Ruben Koning is als KAM-coördinator en bedrijfsleider milieu verantwoordelijk voor de veiligheidsopleidingen van het personeel van Bunnik Groep uit Nieuwerbrug. Dankzij de samenwerking met Veiligheidsconcept MCM bv heeft hij daar bijna geen omkijken naar.

Lees verder!

E-learning BHV

Elke werkgever is verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te regelen en moet goed voorbereid zijn op ontruimingen, brand en ongevallen. Veiligheidsconcept MCM bv gelooft in BHV-trainingen op maat, afgestemd op de organisaties waarvoor we werken. Voor de FNV zetten we daarom e-learning in. Veron Hofman: “FNV gaat verhuizen en dat betekent dat ook de BHV-ers verhuizen. Mensen…

Lees verder!

R uit de CROW 400?

In de conceptteksten voor de nieuwe publicatie CROW 400 zijn reprotoxische stoffen niet langer maatgevend voor de indeling in veiligheidsklassen. Hoewel dit aansluit bij de geldende wetgeving, is het op basis van de risico’s wat ons betreft een moeilijk te begrijpen keuze. Als we in het kader van verontreinigde bodem spreken over gevaarlijke stoffen dan…

Lees verder!

Wijzigingen Arbobesluit bouwproces

Vorige week is er een aanpassing doorgevoerd in het Arbeidsomstandighedenbesluit, met name op het onderwerp bouwproces. Zo is bijvoorbeeld de definitie van opdrachtgever verruimd, en worden verontreinigde bodem en onderzoeken nadrukkelijker benoemd. De aanpassing is per 01-01-2017 van kracht. Wij zijn blij met deze aanpassing! Download hier : Staatsblad 15 december bouwprocesbepalingen Tabel overzicht aanpassingen…

Lees verder!

Visie op de CROW 400

Voor iedereen die in of met verontreinigde bodem werkt is de CROW 132 een belangrijke publicatie. Afgelopen maand plaatste CROW het concept van de nieuwe versie, de CROW 400, online. Iedereen kon zijn mening geven. Ook wij hebben deze eerste versie van de nieuwe norm zorgvuldig bekeken. Schadelijk voor de mens Een belangrijke wijziging in…

Lees verder!

Kanker door schadelijke stoffen

Wie met schadelijke stoffen werkt, weet dat hij zich moet beschermen. Blootstelling aan gifstoffen kan kanker veroorzaken. Maar hoe werkt dat precies? In samenwerking met Loko Cartoons ontwikkelden we een aantal afbeeldingen om dat uit te leggen. De cartoons laten zien hoe een schadelijke stof door o.a. je lever en nieren wordt afgebroken en wat…

Lees verder!

Omdat elke seconde telt

Bij reanimaties telt elke seconde. Hoe langer het duurt voordat iemands hart weer klopt, hoe groter de kans op blijvende schade. Hulpdiensten zijn lang niet altijd als eerste ter plaatse als iemand een hartstilstand krijgt. Om te zorgen dat er toch zo snel mogelijk gereanimeerd wordt, roepen regionale ambulancediensten via Stichting Hartslag voor Nederland de…

Lees verder!

Commentaar tervisielegging CROW 400

Het team van Veiligheidsconcept MCM b.v. heeft met een aantal experts om de tafel gezeten en de ter visie liggende CROW 400 gereviewed. In deze werkgroep is de concept publicatie van het nodige commentaar voorzien. Hieronder treft u een stukje aan uit het begeleidend schrijven dat is verzonden. “Geachte leden van de werkgroep, Hierbij sturen we u onze…

Lees verder!

Zorg voor veilige adembescherming

Adembeschermingsmiddelen zijn onmisbaar voor iedereen die in een ruimte met gevaarlijke of giftige stoffen moet werken. Om de juiste werking, en daarmee de veiligheid, te kunnen garanderen moet u er echter wel voor zorgen dat de verschillende onderdelen van hetzelfde merk zijn. De adembeschermingsmiddelen bestaan vaak uit een masker, een aanblaasunit en filters. De aanblaasunit,…

Lees verder!

Veilig werken in de zon

Mensen die veel buiten werken lopen risico op huidkanker. De belangrijkste oorzaak van huidkanker is onvoldoende bescherming tegen zonlicht. Hoe vaker iemand verbrandt, hoe groter de kans op deze vorm van kanker. Om het risico op huidkanker te beperken, is het belangrijk om je elke twee uur in te smeren met zonnebrandfactor 30, beschermende kleding…

Lees verder!