Bij het werken met verontreinigde bodem wil je graag weten welke concentraties gevaarlijke stoffen er eventueel in de lucht hangen zodat je je maatregelen kunt afstemmen op de risico’s. Kunnen meten en weten wat je meet is dan van groot belang voor de veiligheid op de werkplek. Kennis van het gedrag van toxische en brandbare stoffen die in de verontreinigde bodem voorkomen is essentieel voor iedereen die met deze stoffen in aanraking kan komen. Ook kennis van de meest gebruikte meetapparatuur en het omgaan hiermee verkrijg je op de cursusdag ‘Gevaarlijke stoffen en gasmeten bij werkzaamheden in verontreinigde bodem’. Vanzelfsprekend is er naast de theorie ook voldoende gelegenheid zelf aan de slag te gaan met de meetapparatuur.

Na het volgen van deze eendaagse cursus kun je de risico’s inschatten en adequate maatregelen treffen. Veilig werken voor jezelf en je collega’s staat immers voorop!