De huidige EU wetgeving concentreert zich op het voorkomen van risico’s aangaande onze voedsel. Dit betekent dat alleen aanwezige risico’s geborgd moeten worden. Binnen de levensmiddelen omgeving ziet men steeds meer experts een rol spelen als het gaat om het herkennen van deze risico’s en de borging ervan.

De voedselveiligheid heeft in Nederland een hoge standaard. Op alle locaties waar gewerkt wordt met voedsel/ingrediënten is de kans op plaagdieren groot. Om risico’s goed in te kunnen schatten en een goed plaagdierbeheersplan aan de klant voor te leggen, is kennis nodig.

In de nascholing Voedselveiligheid komen veel facetten aan bod zodat u als specialist de juiste kennis heeft voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Van ongediertebestrijder naar plaagdierbeheerser.

Leer tijdens de nascholingsdag Voedselveiligheid alle ins- en outs op dit gebied.

DUUR: 1 dag

PRIJS: € 295,00 excl. BTW

OPLEIDINGSDATA:

23 september 2019

11 november 2019