Na afloop van deze instructie is de deelnemer voldoende voorgelicht om asbestwerkzaamheden uit te voeren die vallen onder risicoklasse 1.

DOEL

Na afloop van deze instructie is de deelnemer voldoende voorgelicht om asbestwerkzaamheden uit te voeren die vallen onder risicoklasse 1. De cursist kan asbestverdachte materialen herkennen in bouw- en sloopafval en puin, kent de risico’s van het werken met asbest, weet hoe die risico’s kunnen worden beperkt en weet welke maatregelen getroffen moeten worden om veilig te kunnen werken.

BESTEMD VOOR

Medewerkers van milieustraten, (mobiele) brekers en inzamelstations die werkzaamheden uitvoeren met asbest en dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de BRL 2506.

INHOUD VAN DE OPLEIDING

Theorie: 

 • Soorten, kenmerken en toepassingen van asbest
 • Risico’s en gevaren voor de gezondheid
 • Inleiding asbestwetgeving
 • Asbesthoudend materiaal in bouw- en sloopafval en puin
 • Herkenning van asbesthoudend materiaal
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Ontsmettingsruimte en de opstelling hiervan
 • Ontsmettingsprocedure
 • Te nemen maatregelen bij constatering van asbesthoudend materiaal
 • Asbestcalamiteiten

Praktijk:

 • Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Demonstratie decontaminatieprocedure.

CERTIFICAAT

Na het volgen van de opleiding krijgt de cursist een verklaring van deelname tevens kan men kiezen voor het landelijk examen. Indien het examen met goed gevolg wordt afgelegd ontvangt de deelnemer een diploma. Het examen wordt aansluitend aan de cursus afgenomen.

VOOROPLEIDING

Niet noodzakelijk.

DUUR

1 dag.

TIJDEN

Alle opleidingen beginnen om 08.30 uur en duren tot 15.30 uur.

PRIJS

€ 249,00 per persoon exclusief 21 % BTW, inclusief lesmaterialen, lesboek, koffie, thee en frisdrank.

EXAMEN

Het landelijk examen wordt afgenomen door examenbureau IBEX en kost € 175,00 per persoon excl. BTW en incl. afdracht Ascert en CI. Bij goed gevolg ontvangt de examenkandidaat een diploma conform de SC 580.

OPLEIDINGSDATA

25 september 2019

27 november 2019

Inschrijfformulier

 • opgave i.v.m. lesmateriaal
 • Geef hier aan op welke datum u de opleiding wilt starten.
 • Wij verzenden digitale facturen. Wij verzoeken u hier het e-mailadres op te geven waar de factuur naar toe gestuurd kan worden.
  Wij geven 3 tot 4 maal per jaar een nieuwsbrief uit met informatie over o.a. het vakgebied waarin we werken en de data van geplande opleidingen.
 • Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met ons privacybeleid en algemene voorwaarden.