[Deze opleiding is in principe geschikt voor iedereen die beroepsmatig met asbest in aanraking kan komen. Na afloop van deze opleiding kan de deelnemer asbestverdachte materialen herkennen in zijn bouwkundige toepassingen in gebouwen, objecten en in bouw- en sloopafval en kan hier op de juiste manier mee omgaan.

 

BESTEMD VOOR:

Deze opleiding is in principe geschikt voor iedereen die beroepsmatig met asbest in aanraking kan komen. Denkt u hierbij aan medewerkers van sloopbedrijven, woningbouw verenigingen, recyclingbedrijven, asbestonderzoekbureaus, GWW bedrijven, de afvalstoffenbranche en acceptanten van stortplaatsen en gemeentewerven.

Daarnaast is deze opleiding ook zeer geschikt voor medewerkers van bouw- en woningtoezicht, milieu-inspecteurs, politie, brandweer en arbeidsinspectie en voor medewerkers die op een (petro-)chemisch bedrijventerrein in aanraking met asbest kunnen komen (zoals bij sloop- en demontagewerkzaamheden).

De opleiding ‘Asbest Herkennen’ geeft invulling aan de eisen zoals die in de verschillende certificatieschema’s zijn opgenomen.

INHOUD VAN DE OPLEIDING:

THEORIE:

 • Het ontstaan van asbest en zijn kenmerkende eigenschappen
 • Asbest in bouw- en sloopafval
 • Bouwkundige toepassingen van asbesthoudend materiaal
 • Uiterlijke kenmerken van asbest
 • Asbesthoudende producten in gebouwen en objecten
 • Asbest in bouw – en sloopafval
 • Herkenning van asbesthoudend materiaal
 • Maatregelen bij constatering van asbesthoudend materiaal

PRAKTIJK:

 • Practicum met asbestmonsters
 • Afsluitende praktijktoets met asbestmonsters en foto’s

CERTIFICAAT:

Na het volgen van de opleiding krijgt de deelnemer een verklaring van deelname.

VOOROPLEIDING:

Niet noodzakelijk.

TIJDEN:

Alle opleidingen beginnen om 08.30 uur en duren tot 15.30 uur.

PRIJS:

€ 229,00 per persoon exclusief 21 % BTW, inclusief lesmaterialen

 

Opleidingsdata:

maandag 9 september

maandag 7 oktober 2019

maandag 11 november 2019

maandag 9 december 2019

Inschrijfformulier

 • opgave i.v.m. lesmateriaal
 • Geef hier aan op welke datum u de opleiding wilt starten.
 • Wij verzenden digitale facturen. Wij verzoeken u hier het e-mailadres op te geven waar de factuur naar toe gestuurd kan worden.
  Wij geven 3 tot 4 maal per jaar een nieuwsbrief uit met informatie over o.a. het vakgebied waarin we werken en de data van geplande opleidingen.
 • Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met ons privacybeleid en algemene voorwaarden.