DOEL:

Het herkennen van asbestverdachte materialen in zijn bouwkundige toepassingen in gebouwen, objecten en in bouw- en sloopafval en hier op de juiste manier mee omgaan.

 

BESTEMD VOOR:

Deze opleiding is in principe geschikt voor iedereen die beroepsmatig met asbest in aanraking kan komen. Denkt u hierbij aan medewerkers van sloopbedrijven, woningbouw verenigingen, recyclingbedrijven, asbestonderzoekbureaus, GWW bedrijven, de afvalstoffenbranche en acceptanten van stortplaatsen en gemeentewerven.

Daarnaast is deze opleiding ook zeer geschikt voor medewerkers van bouw- en woningtoezicht, milieu-inspecteurs, politie, brandweer en arbeidsinspectie en voor medewerkers die op een (petro-)chemisch bedrijventerrein in aanraking met asbest kunnen komen (zoals bij sloop- en demontagewerkzaamheden).

De opleiding ‘Asbest Herkennen’ geeft invulling aan de eisen zoals die in de verschillende certificatieschema’s zijn opgenomen.

INHOUD VAN DE OPLEIDING:

THEORIE:

 • Het ontstaan van asbest en zijn kenmerkende eigenschappen
 • Asbest in bouw- en sloopafval
 • Bouwkundige toepassingen van asbesthoudend materiaal
 • Uiterlijke kenmerken van asbest
 • Asbesthoudende producten in gebouwen en objecten
 • Asbest in bouw – en sloopafval
 • Herkenning van asbesthoudend materiaal
 • Maatregelen bij constatering van asbesthoudend materiaal

PRAKTIJK:

 • Practicum met asbestmonsters
 • Afsluitende praktijktoets met asbestmonsters en foto’s

CERTIFICAAT:

Na het volgen van de opleiding krijgt de deelnemer een verklaring van deelname.

VOOROPLEIDING:

Niet noodzakelijk.

TIJDEN:

Alle opleidingen beginnen om 08.30 uur en duren tot 15.30 uur.

PRIJS:

€ 229,00 per persoon exclusief 21 % BTW, inclusief lesmaterialen

 

Opleidingsdata:

maandag 7 oktober 2019

maandag 11 november 2019

maandag 9 december 2019

Inschrijfformulier

 • opgave i.v.m. lesmateriaal
 • Geef hier aan op welke datum u de opleiding wilt starten.
 • Wij verzenden digitale facturen. Wij verzoeken u hier het e-mailadres op te geven waar de factuur naar toe gestuurd kan worden.
  Wij geven 3 tot 4 maal per jaar een nieuwsbrief uit met informatie over o.a. het vakgebied waarin we werken en de data van geplande opleidingen.
 • Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met ons privacybeleid en algemene voorwaarden.