Alle bedrijven die zich bezighouden met koeltechnische activiteiten, moeten beschikken over het certificaat F-gassen. Om dat certificaat te krijgen, moet aan de beoordelingsrichtlijn BRL 100 worden voldaan. Een van de eisen is het opstellen van een handboek waarin de processen en werkzaamheden van het bedrijf zijn vastgelegd. Onze collega Sonja van der Ham kan daar als geen ander bij helpen. 

Sonja: ‘Ik ondersteun al zo’n tien jaar bedrijven op het gebied van KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu). Het opstellen van handboeken is daar een onderdeel van. Ik weet dus wat er verwacht wordt en kan goed de kapstok neerzetten voor zo’n handboek. Sommige dingen zijn zo algemeen, dan maakt het niet zo veel uit over welke beoordelingsrichtlijn het gaat, die kunnen gewoon zo gedaan worden. Maar als het gaat over technische processen waar ik niet in thuis ben, dan heb ik daar de input van de klant bij nodig.’

BRL 100: strengere eisen
Klimaatidee, een bedrijf in airconditioning- en ventilatietechniek, is zo’n klant. Eigenaar Jasper Daams legt uit dat de eisen voor het certificaat de laatste jaren strenger zijn geworden: ‘Voorheen ging het puur om technische handelingen, nu ook over de organisatie van je bedrijf. Zaken als veiligheid en klachtoplossing. Het is ook nieuw dat je de procedures zwart op wit moet hebben. De handelingen die je uitvoert en welke voorzorgsmaatregelen je neemt als je bijvoorbeeld een airconditioner bijvult of vervangt. Dat moet allemaal in het handboek staan.’

Ideale partner
Jasper vond het lastig om zelf zo’n handboek op te stellen: ‘Er is natuurlijk wel een soort blauwdruk voor, maar ik ben gewoon een man die zijn centen in het veld verdient. Even een handboek maken daar heb ik A de tijd niet voor en B ik weet niet waar ik moet beginnen. Sonja was voor mij een ideale partner om mee samen te werken, want zij weet precies wat er allemaal in moet staan.’

Sonja en Jasper hadden ongeveer een dag nodig om alle ins en outs door te nemen. Jasper: ‘In de BRL 100 staat een opsomming van de handelingen die je moet omschrijven. Daar zijn we samen voor gaan zitten. Sonja gaf steeds de voorzet en dan lichtte ik mijn werkwijze toe. Dat ging van een leien dakje.’

Audit
Het F-gassen certificaat wordt uitgegeven voor een periode van twee jaar. Elke twee jaar vindt er een audit plaats om te beoordelen of het bedrijf nog aan de richtlijn voldoet. Dan komt de certificerende instelling langs en dan moet je laten zien dat je werkt volgens de procedures die je in je handboek hebt vastgelegd. ‘Het moet niet alleen maar mooi zijn op papier, maar ook mooi zijn in de praktijk,’ aldus Sonja.

Jasper Daams heeft deze audit inmiddels achter de rug. ‘Dan nemen ze met jou je handboek door en als ze dan vinden dat iets niet duidelijk is of uitgebreider toegelicht moet worden, dan moet je dat nog aanpassen. Dat is op een aantal punten bij mij ook het geval geweest. Dat zou ik inmiddels misschien ook wel zelf kunnen, maar ik laat het graag aan Sonja over. Ik heb tenslotte nog genoeg andere dingen te doen.’

Meer weten? Zelf ook ondersteuning nodig bij het certificeren? Neem contact op met VC MCM, Sonja van der Ham